Клиентът има право да се откаже от този договор и да върне стоката, поръчана от TOPMAGBG.COM , без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от Закона за защита на потребителите, в 14-дневен срок, считано от датата на доставка на поръчаната стока. Дружеството предоставя на Клиента и стандартния формуляр за упражняване правото на отказ съгласно приложение № 6 от ЗЗП на https://www.kzp.bg/standarten-formulyar-za-uprazhnyavane-pravo-na-otkaz-pri-online-pokupki .

Когато Клиентът упражни правото си на отказ от договора, Клиентът трябва да изпрати или предаде стоките обратно на търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Клиентът е съобщил на Дружеството за решението си да се откаже от договора по чл. 52. Крайният срок се смята за спазен, ако Клиентът изпрати или предаде стоките обратно на Дружеството преди изтичането на 14-дневния срок. Дружеството може да задържи възстановяването на сумите на Клиента, докато не получи стоките или докато Клиентът не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

В случай, че Клиентът упражни правото си на отказ от договора по чл. 52 от ЗЗП, Дружеството поема куриерските разноски за най-евтиния вид стандартна доставка и в двете посоки, както и банковите разноски.

Дружеството няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Клиентът изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Дружеството.

Когато Клиентът е поръчал повече от един артикул/продукт, а упражнява право на отказ по чл. 52 и връща само един продукт, по отношение на останалите артикули договорът между него и Дружеството остава в сила, Клиентът поема куриерските разноски и в двете посоки, а Дружеството му възстановява цената на върнатия артикул и банковите разноски.

За да бъде върнат успешно продукт клиентът следва да влезе в секция „РЕКЛАМАЦИИ“ от главната страница , да попълни своите данни , адрес , номер на поръчка и причини за връщане . След като успешно попълни данните , служителите на онлайн магазина викат куриер , който да вземе получената стока ( до 14 дни ). Цената на куриерската услуга е 7.40лв и е фиксирана за цялата територия на България с куриерска фирма ЕКОНТ , с която работи дружеството. Ако желае клиентът може да върне получената стока и по друга куриерска фирма като за тази цел си заплаща разходите свързани с доставката към съответната фирма . В случай , потребителят желае да получи върнатата сума по банков път следва да попълни своя IBAN в секция „РЕКЛАМАЦИИ“ . Ако желае да получи заплатената сума с наложен платеж по куриера , който вземе върнатия/те артикули , потребителят трябва изрично да го упомене като коментар към попълнения формуляр за рекламация . Клиентите, които при закупуването на стока са използвали услугата безплатна доставка при поръчки над 100лв и връщат своята поръчка или част от своята поръчка (при което крайната сума излиза под 100лв) дължат на ДРУЖЕСТВОТО и доставната цена за получаване на стоката.

Върнатата стока трябва да е в запазен търговски вид , както е предадена на потребителя т.е да не бъде увредена ( както продуктът така и опаковката ) , стоката не трябва да е третирана мита , прана , да има различни миризми от характерното за нея .

Въпроси относно рекламацията и връщането на стоката можете да отправите на телефон 0879645303 или на имейл [email protected] .

При желание на потребителя да върне получената стока той е длъжен да я пази и съхранява до нейното предаване на куриера , който ще я предостави на онлайн магазина .

При неизпълнение на условията за връщането на стоката Дружеството си запазва правото да откаже връщането на стоката на потребителя и сумата заплатена за нея .

Клиентът има право да получи само стойността на върнатата стока , каквато стойност е била при закупуването на стоката .

При рекламация или връщане на продукт/и, включен/и в поръчка с безплатна доставка, при което стойността на артикулите в поръчката става под 100лв, Дружеството си запазва правото да удържи цената на обикновената доставка от предвидената за връщане сума.

Клиентът има право да върне всеки продукт , който явно не съответства на договореното . Несъответствието следва да бъде установено при първоначалния оглед от потребителя .

При предявяване на рекламацията на стока Потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, или за отбив от цената.


Рекламация може да се предявява пред Дружеството или пред упълномощено от него лице като се попълни рекламационния формуляр в сайта или на е-мейл [email protected] . При предявяване на рекламация Потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт.


При подаване на рекламация Потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:


1. касова бележка , фактура или бележка от куриерската фирма за заплатен пощенски паричен превод;


2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;

3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

В случай, че Клиентът открие явни недостатъци на стоката, той може да върне артикула и да поиска връщане на парите. Рекламация на стоката трябва да се предяви веднага щом е открит дефект, в срок до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното. В случай на връщане на стоката, доставката е за сметка на Дружеството.

Клиентът не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато Дружеството се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от Потребителя.

topmagbg.com възстановява сумите по върнати пратки до 14 дни от получаването на върнатата стока .